top of page
Home: Welcome
Search

Game NFT - Play to Earn

Game NFT là chỉ các game (trò chơi điện tử) được xây dựng và phát triển trên nền tảng Blockchain. Mỗi game sẽ có một nền kinh tế và một...

Hiểu đúng về Metaverse

Thuật ngữ metaverse được tác giả Neal Stephensen đề cập từ năm 1992 trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash. Nó mô tả một thế...

Play to Earn là gì?

Play to Earn (chơi để kiếm tiền) là các trò chơi điện tử nơi mà người tham gia sẽ thu được lợi nhuận từ game, có thể thông qua giao dịch,...

Free to Earn là gì?

Free To Earn là một hình thức chơi game có thể kiếm tiền nhưng người chơi không cần tốn một khoản tiền đầu tư ban đầu. Nghĩa là, rủi ro...

Home: Blog2
bottom of page