top of page
Search

Hướng dẫn chơi game Bomb Crypto cho người mới

Các bước chuẩn bị khi chơi game Bomb Crypto

1. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải có đồng Bomber Coin (Bcoin). Do đó bạn nào chưa có thì hãy mua nó tại Poocoin


2. Bạn cần có một ít đồng BNB để làm phí giao dịch.


3. Cài đặt ví Metamask trên trình duyệt và đã thiết lập mạng lưới Binance Smart Chain (BSC)


4. Gửi đồng Bomber Coin và một ít đồng Binance Coin (BNB) dùng để làm phí vào ví Metamask


5. Truy cập vào https://app.bombcrypto.io/ và ấn Connect Wallet để kết nối ví Metamask vào game Bomb Crypto.

6. Bạn vào shop và tiến hành mua Hero

7. Bắt đầu kiếm tiền thôi

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Seedify.fund (SFUND) Seedify.fund là mộtn vườn ươm và bệ khởi động cho blockchain trò chơi và người chơi trên Binance Smart Chain. Theo nhà kinh doanh, nó được thành lập vào đầu năm nay vào năm 2021 v

Game NFT là chỉ các game (trò chơi điện tử) được xây dựng và phát triển trên nền tảng Blockchain. Mỗi game sẽ có một nền kinh tế và một Token (đồng tiền) riêng. Người chơi khi tham gia có thể kiếm đượ

Thuật ngữ metaverse được tác giả Neal Stephensen đề cập từ năm 1992 trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash. Nó mô tả một thế giới ảo nơi con người tương tác với nhau qua hình đại diện kỹ thu

Post: Blog2_Post
bottom of page